ועידת עכו

ההצפות בשנים האחרונות הן תוצאות ישירות של משבר האקלים. אז מה אנחנו בכל זאת יכולים לעשות?'
הפורום הישראלי לעירוניות, בשיתוף עם משרד הבינוי והשיכון יזם סדנת מומחים, נציגי פורומים לעירוניות של מבחר מדינות'

אל תפספסו